Baas in eigen land

 15,00

In 1999 dienden 35.738 asielzoekers in ons land een aanvraag in tot het bekomen
van het statuut van politiek vluchteling, op vijfentwintig jaar tijd (1974-1999)
verwierven 430.000 vreemdelingen onze nationaliteit. 50.600 illegalen hopen om
geregulariseerd te worden. De verenigde Naties willen op vijftig jaar 135 miljoen
nieuwe niet-Europese vreemdelingen West-Europa binnenloodsen. Is het einde van
het ‘eigen volk’ in zicht? Gaan Vlaanderen en Europa in de multicul-melting pot ten
onder? Kunnen we onze Vlaamse identiteit en culturele eigenheid nog veilig stellen?
Op al deze vragen probeert Filip Dewinter in ‘baas in eigen land’ een antwoord te
bieden. Meer nog, in ‘baas in eigen land’ wordt het failliet van het integratiebeleid
aangeklaagd, wordt het multiculturele drama bespreekbaar gemaakt en wordt een
alternatief geschetst waarbij de vreemdelingen voor de duidelijke keuze worden
geplaatst: assimilatie of terugkeer!