Immigratie invasie: De nieuwe kolonisatie.

 15,00

De immigratie-invasie groeit Europa in sneltempo boven het hoofd. Het Europese
continent multiculraliseert en islamiseert. De immigratie-tsunami zorgt voor een
omgekeerde kolonisatie. Filip Dewinter beschrijft hoe allochtonen over enkele jaren
de meerderheid van de bevolking van verschillende steden zullen uitmaken. De
massa-immigratie zorgt trouwens voor meer criminaliteit, meer armoede en meer
werkloosheid. De immigratievloedgolf kost de Vlamingen handenvol geld: 1.500 euro
per jaar per Vlaams gezin. De immigratie-invasie kan echter gestopt worden! Filip
Dewinter legt in “immigratie-invasie: de nieuwe kolonisatie” zonder politiekcorrecte
taboes uit hoe en waarom.