Van Vlaams Blok naar Vlaams Belang

 15,00

Kroniek, analyse en nasleep van een politiek proces

Op 9 november 2004 bevestigde het Hof van Cassatie de veroordeling van het
Vlaams Blok wegens ‘racisme’ en het aanzetten tot discriminatie. Toch is het Vlaams
Blok géén racistische partij. Het is dat ook nooit geweest. Hoe is het zover kunnen
komen? Hoe en vooral waarom werd de partij dan wél veroordeeld? Een jaar na de
betwiste uitspraak maken wij een balans op.
Heeft het Vlaams Blok de veroordeling zelf gezocht of is de veroordeling het logische
resultaat van een politieke afrekening? Was dit een eerlijk of een politiek proces?
Hoe onafhankelijk waren de rechters? Zijn de ‘antiracismewet’ en de veroordeling
van het Vlaams Blok een bedreiging voor de vrije meningsuiting en de democratie?
En hoe is het mogelijk dat in eigen land een partij wordt veroordeeld voor
standpunten die in onze buurlanden regeringsbeleid zijn? Was het nodig een nieuwe
partij – het Vlaams Belang – op te richten? Waarop gaat de juridische heksenjacht
vandaag onverminderd verder? Komt er straks een nieuw proces? En wat dan? In
deze brochure zoeken en geven wij een antwoord op de vele vragen.

Categorie: