Zeggen wat u denkt

 15,00

“Zeggen wat u denkt” vertelt het verhaal van het Vlaams Blok/Vlaams Belang aan de
hand van 19 toespraken van Filip Dewinter. Alle hoogtepunten in de politieke
geschiedenis van het Vlaams Blok/Vlaams Belang komen aan bod: de stichting van
de Vlaams-Blokjongeren, de belangrijkste congressen, meetings en conventies, het
70- puntenplan en de vervanging ervan door het “aanpassen of terugkeren”-
programma, het racismeproces, de Vlaamse en Antwerpse verkiezingsoverwinningen
en uiteraard de ontbinding van het Vlaams Blok en de oprichting van het Vlaams
Belang.
Deze 19 toespraken zijn tevens 19 open brieven aan de Vlamingen. Filip Dewinter is
in zijn toespraken immers een vurig pleitbezorger van Vlaamse onafhankelijkheid,
van de harde aanpak van de criminaliteit, van het toeroepen van een halt aan de
immigratie-invasie en het behoud van onze Vlaamse identiteit en eigenheid.
“Zeggen wat u denkt” illustreert perfect de evolutie in stijl en programma van de
“Eigen Volk Eerst”-partij. Op nauwelijks 20 jaar tijd evolueerde het Vlaams
Blok/Vlaams Belang met Filip Dewinter als belangrijkste boegbeeld immers van een
kleine strijdpartij naar een grote volksbeweging die ondertussen 1 miljoen Vlamingen
vertegenwoordigt. Als gedreven redenaar ontpopte Filip Dewinter zich de voorbije
jaren tot spreekbuis van de zwijgende meerderheid van de Vlamingen en zegt hij
luidop wat heel wat mensen stilletjes denken!